Personuppgiftspolicy

Personuppgiftsansvarig

Andiata Oy (organisationsnummer: 0618516-5)
Adress: Kuortaneenkatu 5, 00520 Helsingfors, Finland
Telefon: +358 (0)98689200
E-post: info@andiata.fi

Registerbeskrivning

Huvudsyftet med registret är att hantera, ta hand om och upprätthålla kundrelationer. Personuppgifter i registret används för att tillverka och utföra tjänster till kunderna, informera kunderna, fakturera tjänsterna samt ta ut och driva in betalningar. Personuppgifter används också för marknadsföring, säljfrämjande åtgärder, distansförsäljning, marknadsundersökningar, marknadskommunikation och andra adresserade leveranser. Marknadsföring, forskning och kommunikation kan också genomföras elektroniskt, och personuppgifter kan användas för att möjliggöra riktad reklam och kommunikation. Personuppgifter används också för att hantera tillstånd för direktmarknadsföring och opt-outs.

Personuppgifter kan behandlas bland annat för direktmarknadsföring, distansförsäljning och för att upprätthålla kontaktloggar och orderhistorik, i enlighet med tillämplig lag, och med Andiata Oy:s respektive företag samt med partnerorganisationer, som har noggrant valts ut av Andiata Oy. I regel får utlämnande av information till samarbetspartners endast ske för avsikter som stöder registrets syfte och där användningen av uppgifter inte går emot Andiata Oy:s avsikter eller inte kränker de registrerades integritet.

Det är motiverat med datakontroll och behandling av personuppgifter för att genomföra den registrerades och den personuppgiftsansvariges rättigheter och skyldigheter.

Personuppgifter som behandlas

Registret kan innehålla följande personuppgifter:

Personens namn, e-postadress, mobilnummer och/eller annat telefonnummer, postadress, beställnings- och leveranshistorik, eventuell kommunikationshistorik, kön, födelsedatum, språk, yrkestitel, annan information som kunden lämnat och tillstånd för direktmarknadsföring. När det gäller icke-privata kunder innehåller registret organisationens namn, organisationens moms- eller företagsnummer och organisationens adressuppgifter.

Skydd av personuppgifter

Alla register som hanteras av Andiata Oy skyddas av brandväggar, säker lagring och krypterade anslutningar, och Andiata Oy kontrollerar och övervakar alla inloggningsuppgifter och ID:n som har tillgång till personuppgifter. Lokaler, där fysiska kopior av register kan förvaras tillfälligt, är låsta, och inga obehöriga personer har tillgång till konfidentiella personuppgifter. Endast lämpliga personer får hantera konfidentiella personuppgifter.

Andiata Oy avslöjar inga känsliga personuppgifter via e-post eller telefon.

Överlämnande och överföring av information

Andiata Oy överlåter i princip inga personuppgifter. Vid vissa tillfällen kan Andiata Oy lämna ut personuppgifter till sina samarbetspartners, men detta kan endast ske i syften som stöder registrets syfte och där använingen av uppgifter inte går emot Andiata Oy:s avsikter eller inte kränker de registrerades integritet.

Andiata Oy kommer inte heller att överlåta personuppgifter i registret till tredje part, med undantag för när den registrerades och den dataansvariges rättigheter och skyldigheter verkställs, eller när svenska myndigheter kräver det. Andiata Oy kommer inte att överföra personuppgifter i registret utanför EU eller Efta, med undantag för när den registrerades och den dataansvariges rättigheter och skyldigheter uppfylls, eller när svenska myndigheter kräver det.

Kostnader för registrerade

Enligt personuppgiftslagen medför lagringen av personuppgifter inga kostnader för den registrerade. Den registrerade kan också begära att få se ett utdrag av sina personuppgifter en gång om året, utan ytterligare kostnader. Om personuppgiftsregistret begärs mer än en gång per år kan Andiata Oy debitera den registrerade 150,00 € (moms 0 %).

Rättigheter för registrerade

De registrerade har rätt att få information om insamling och användning av uppgifter och om vilka uppgifter som finns registrerade. Den registrerade, vars uppgifter har lagrats av Andiata Oy, har rätt att granska de insamlade uppgifterna och begränsa användningen av dem, till exempel till marknadsföringskommunikation. Alla register kontrolleras regelbundet för att se om informationen är föråldrad, och den registrerade kan begära att få veta vilken information (till exempel förnamn, efternamn, adress, organisationsnummer) som Andiata Oy har om honom eller henne. Personuppgifter kan dock endast lämnas ut inom en månad från den ursprungliga begäran och om den registrerade personligen kan verifiera sin identitet för en representant från Andiata Oy.

Om den registrerade begär det och Andiata Oy inte har någon skyldighet, till exempel enligt lag, att behålla personuppgifterna, kan personuppgifterna tas bort eller korrigeras.

Vid frågor om personuppgifter som Andiata Oy samlar in vänligen kontakta info@andiata.fi

Cookies

Våra webbplatser (andiata.se, andiata.com, andiata.fi) använder cookies och andra liknande teknologier för att vi ska kunna ge våra kunder den bästa upplevelsen. En cookie är en liten textfil som sparas av din webbläsare på den enhet du använder. Cookies kan inte skada din enhet, men används för att förbättra användarupplevelsen på vår webbplats samt för att vi ska kunna erbjuda Andiata-marknadsföring för relevanta målgrupper. De uppgifter som samlas in via cookies är anonyma och enskilda användare kan inte identifieras utifrån dem. Följande cookies från våra partners och tredje parter används på vår webbplats:

Webbshop
  • WooCommerce
  • Överensstämmelse med GDPR
  • WPML
  • Flatsome
  • Fitle
  • Smilee
  • TI Wishlist
  • Vimeo
  • Ingrid
  • Klarna
Analytics
  • Google Analytics
  • Hotjar
Marknadskommunikation, reklam och sociala medier
  • MailChimp
  • GoogleAds
  • Facebook

Du kan välja i vilken omfattning du tillåter användningen av cookies på våra webbplatser. Dessutom kan du rensa din webbläsare från cookies och förhindra cookies i dina webbläsarinställningar. De strikt nödvändiga cookies för vår webbplats bör alltid vara aktiverade för att säkerställa de grundläggande funktionerna på vår webbplats.

Ändringar i integritetspolicyn

Andiata Oy förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy och användningen av personuppgifter när det sker i enlighet med svensk lag och med en motiverad och god verksamhetsstandard. Andiata Oy kommer att meddela eventuella ändringar av denna integritetspolicy på företagets webbplats eller informera de registrerade direkt.